Số 76/101, Lê Văn Phan
Phú Thọ Hòa, Tân Phú

Các điều khoản và điều kiện

📃 ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CỦA CUANHOMVIETNHAT.NET 📃

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web cuanhomvietnhat.net. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với sự đồng ý và chấp nhận của bạn với các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ: Mọi nội dung, tài liệu, hình ảnh, biểu đồ, bản quyền và nhãn hiệu trên trang web cuanhomvietnhat.net là tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  2. Thông tin và Tư vấn: Các thông tin và tư vấn được cung cấp trên trang web cuanhomvietnhat.net chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin hoặc tư vấn này.
  3. Liên kết đến trang web bên thứ ba: Trang web cuanhomvietnhat.net có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web này. Việc truy cập vào các trang web bên thứ ba là tùy ý và có nguy cơ riêng.
  4. Bảo mật và thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn, và chúng tôi không đảm bảo an toàn tuyệt đối của thông tin cá nhân khi bạn truy cập trang web này.
  5. Giới hạn trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web cuanhomvietnhat.net, bao gồm cả các hệ thống, máy chủ, và dịch vụ không hoạt động hoặc gặp sự cố.
  6. Thay đổi và chấm dứt: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web cuanhomvietnhat.net mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web này trong bất kỳ lúc nào.
  7. Luật áp dụng: Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và thực hiện theo luật pháp của quốc gia nơi trang web cuanhomvietnhat.net được hoạt động.

dieu khoan dieu kien

Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trên trước khi sử dụng trang web cuanhomvietnhat.net. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Xem thêm:

Call Now